FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVARI

FEN ve TEKNOLOJİ LABORATUVARI

    Bilgi çağının yaşandığı günümüzde eğitim sistemimizde temel amaç, öğrenciye mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak yani ezberden çok, kavrayarak öğrenme olmalıdır. Tüm bu kazanımların oluşması için öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri, öğrenme sürecine aktif olarak katılımları sağlanmalıdır.  Bu becerilerin kazandırıldığı derslerin başında Fen bilimleri gelir. Fen bilimlerinin en önemli işlevi, bilim ve teknolojideki hızlı gelişme ve değişmelere ayak uydurabilmek için bireylerin bilim okur-yazarı olarak yetişmelerine olanak sağlamasıdır.
 

    Laboratuvar yöntemi, kalıcı öğrenme ve öğrencilerin bireysel ya da gruplar halinde çalışmalarına imkân sağlayan bir öğretim yöntemidir.  Laboratuvar, öğrencilerin fen konularını daha etkili ve anlamlı olarak öğrenmeleri bakımından önemli bir işleve sahip olan ve öğrenilmek istenilen konunun veya kavramın yapay olarak öğrenciye birinci elden deneyimle veya gösteri yoluyla verildiği bir ortamdır. Laboratuvar ortamında öğrenciler yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerde bulunmalarından dolayı laboratuvar, fen öğretiminin ayrılmaz bir parçasıdır . Laboratuvarda teorik bilgiler pratiğe dönüştürülür, deneyim kazanılır, el becerileri geliştirilir, öğrenciler birlikte çalışmayı ve paylaşmayı öğrenir. Laboratuvarımız ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocukları hedef almaktadır.
   

    Fen bilgisi laboratuvarının amaçları arasında kalıcı etkili öğrenmeyi sağlayabilmek, teorik derslerde öğrenilen bilgileri pratiğe dökebilmek ve sistemli, düzenli, planlı çalışmanın önemini kavratarak yeni çalışmalar planlayabilmek yer almaktadır.

   

    Bütün fen severleri atölyelerimize bekliyoruz…..

 


Foto Galeri

“Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği "Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı "Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Sultangazi Belediyesi'ne ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.”