Rehberlik

REHBERLİK SERVİSİ

Genel olarak verilen rehberlik hizmetleri üç sınıfa ayrılmaktadır. Kısaca açıklayacak olursak bunlar;


1. Eğitsel Rehberlik: Bireyin eğitsel gelişim alanında ona belli yeterlilikleri kazandırmak, öğrenmesini kolaylaştırmak, karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmek ve böylece uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik hizmetlere Eğitsel Rehberlik denir.


Eğitsel Rehberlik hizmetlerinden bazıları şunlardır:


 •  Etkili zaman kullanımı

 •  Sınavlara hazırlanma yöntemleri

 •  Öğrenmeye güdüleme

 •  Öğrenme engelleri ile baş etme

 •  Belleği etkin kullanma

 •  Yetenek, ilgi ve eğilimlerine göre eğitsel ortam hazırlama

 •  Oryantasyon

 •  Eğitsel planlama

 

2. Kişisel Rehberlik: Eğitim sürecinde öğrencilerin kişisel-sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen rehberlik hizmetlerine kişisel rehberlik denir. Kişisel rehberlik, öğrencinin kendini tanıması, anlaması, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde becerili; kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yönelik hizmetleri kapsar.


Kişisel rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülen bazı çalışmalar aşağıda verilmiştir:


 •  Sosyal beceriler geliştirme

 •  Atılganlık becerilerini geliştirme

 •  iletişim becerileri geliştirme

 •  Sorun çözme becerileri geliştirme

 •  Çatışma çözme becerileri geliştirme

 •  Öfkeyle baş etme becerileri geliştirme

 •  Kaygıyla baş etme becerileri geliştirme

 •  Karar verme becerileri geliştirme

 •  Zaman yönetimi becerileri geliştirme

 •  Özsaygı geliştirme

 •  Özgüven becerileri geliştirme

 •  Sorumluluk ve görev bilinci geliştirme

 •  Oto kontrol becerileri geliştirme

 

3. Mesleki Rehberlik: Özellikle ortaokul ve lise kademesinde daha sık alınan bir rehberlik hizmeti türüdür. Bu hizmetin amacı;


 • Bireye meslek seçiminde meslekler ile ilgili bilgilere ulaşmada gerçekçi ve objektif

 • biçimde yardımcı olmak,

 • Bireyin yetenek ve becerilerini keşfetmelerinde yardımcı olmak ve kendisi veya

 • toplum açısından değerlendirmelerine yardımcı olmak,

 • Mesleğinin ve işinin değeri olduğunu anlamasına, takdir etme, çalışamaya karşı

 • olumlu tutum içinde olmasına yardımcı olmak,

 • Farklı türlerdeki meslek, iş ve faaliyetler hakkında kaynaklardan bilgi edinmelerini

 • sağlamak,

 • Bireyin mesleki olgunluk düzeyini arttırmak.

!

Rehberlik birimimizle görüşme yapmak için randevu alınması gerekmektedir. Randevuyu; Bilim merkezimizin giriş katında bulunan Danışma biriminden birebir görüşerek alabilirsiniz. Ayrıca Bilim merkezimizin danışma birimini arayarak randevu alınabilmektedir.


Foto Galeri

“Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği "Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı "Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Sultangazi Belediyesi'ne ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.”